Befolkningen på Svalbard

Til toppen

07428: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1.juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter fylke på fastlandet og kjønn (F) 2009H1 - 2020H2

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

halvår

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009H1 , 2009H2 , 2010H1 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken