Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07427: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07_08_09.9_10-33 Industri og bergverksdrift , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder kun foreløpige tall og kan derfor ikke brukes til å lage tidsserier -999999 betyr at tall ikke kan offentliggjøres
0 betyr at tall mangler

Brukerveiledning for statistikkbanken