Til toppen

07391: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulerte tal (mill. kr) 2008M08 - 2021M06

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M08 , 2008M09 , 2008M10 ,

Valgt 1 av totalt 155

art

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ordinær skatt til staten , Ordinær skatt på utvinning av petroleum ,

Valgt 0 av totalt 10

ordning


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå januar 2015 er skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar korrigert på grunn av refusjonar til aksjonærar som er fritekne frå skatt på utbytte og aksjegevinst.
Nemninger for Ordning vart endra 18.08:
'Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift' endra til 'Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift'
'Etterskotsordninga' endra til 'Upersonlege skattytarar'.
Tvangsmulkt er inkludert i grunnlaget for beregninga frå og med januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken