Til toppen
07391: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulerte tal (mill. kr) 2008M08 - 2020M09
Sist endret
19.10.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Skatterekneskapsstatistikk:
mill. kr
Referansetid
Skatterekneskapsstatistikk:
Midten av måneden
Pristype
Skatterekneskapsstatistikk:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
art
Må velges *
ordning
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 146 Valgte 1

art
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

ordning

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Frå januar 2015 er skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar korrigert på grunn av refusjonar til aksjonærar som er fritekne frå skatt på utbytte og aksjegevinst.

Nemninger for Ordning vart endra 18.08:
'Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift' endra til 'Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift'
'Etterskotsordninga' endra til 'Upersonlege skattytarar'.
Tvangsmulkt er inkludert i grunnlaget for beregninga frå og med januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken