Næringer på Svalbard

Til toppen
07383: Svalbard. Sysselsatte, etter næring (SN2007), kjønn og type stilling 2008 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Mikael Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 499
msa@ssb.no

Hege Raaberg Bekkevold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 416
hcj@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Sysselsatte:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
kjønn
stilling
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
stilling

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken