Personer med stemmerett

Til toppen

07361: Stortingsvalg. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn og valgdistrikt (avslutta serie) 2009 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordiske land , Andre europeiske land ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000