Til toppen

07332: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , Ledere i store og mellomstore bedrifter ,

Valgt 0 av totalt 71

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn i alt omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste åtte måneder og bonuser for siste 12 måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken