Transport med varebiler

Til toppen
07294: Transportytelser etter type transport. Gjennomsnitt 2008 - 2018
Sist endret
24.05.2019
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøykilometer, i alt (km):
km
Kjøretøykilometer med last (km):
km
Transportmengde (tonn):
tonn
Godstransportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Turer med last (turer):
turer
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
km
Antall leveranser:
leveranser
Referansetid
Kjøretøykilometer, i alt (km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (km):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Godstransportarbeid (tonnkm):
31.12.
Turer med last (turer):
31.12.
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
31.12.
Antall leveranser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
transporttype
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

enkeltår
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

transporttype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble rettet 13.03. 2019.
Viktigste transporttype i rapporteringsuken

Brukerveiledning for statistikkbanken