Transport med varebiler

Til toppen

07294: Transportytelser etter type transport. Gjennomsnitt 2008 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viktigste transporttype i rapporteringsuken