Transport med varebiler

07292: Transportytelser for ulike bilgrupper. Gjennomsnitt 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjøretøytype

Totalt 8 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2019
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøykilometer, i alt (km):
km
Kjøretøykilometer med last (km):
km
Transportmengde (tonn):
tonn
Godstransportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Turer med last (turer):
turer
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
km
Antall leveranser:
leveranser
Referansetid
Kjøretøykilometer, i alt (km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (km):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Godstransportarbeid (tonnkm):
31.12.
Turer med last (turer):
31.12.
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
31.12.
Antall leveranser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 13.03. 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken