Transport med varebiler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07292: Transportytelser for ulike bilgrupper. Gjennomsnitt 2008 - 2018

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
24.05.2019 08:00
Kjøretøykilometer, i alt (km):
km
Kjøretøykilometer med last (km):
km
Transportmengde (tonn):
tonn
Godstransportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Turer med last (turer):
turer
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
km
Antall leveranser:
leveranser
Kjøretøykilometer, i alt (km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (km):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Godstransportarbeid (tonnkm):
31.12.
Turer med last (turer):
31.12.
Gjennomsnittlig turlengde med last (km):
31.12.
Antall leveranser:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000