Skatt for personer

Til toppen
07287: Bankinnskudd, etter alder og kjønn. Antall, gjennomsnitt og mill.kr 1993 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Bankinnskudd (gjennomsnitt i kr):
kr
Bankinnskudd (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall personer:
31.12
Bankinnskudd (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Bankinnskudd (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
størrelsen på bankinnskudd
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

størrelsen på bankinnskudd

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken