Skatt for personer

Til toppen

07287: Bankinnskudd, etter alder og kjønn. Antall, gjennomsnitt og mill.kr 1993 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
størrelsen på bankinnskudd
alder
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 26

størrelsen på bankinnskudd

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bankinnskudd i alt , Uten bankinnskudd , 1-49 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken