Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
07284: Sysselsatte innvandrere (15-74 år), etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge. 4. kvartal (avslutta serie) 2008 - 2016
Sist endret
30.03.2017
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte innvandrere 15-74 år:
personer
Sysselsatte innvandrere 15-74 år, i prosent av bosatte innvandrere:
prosent
Referansetid
Sysselsatte innvandrere 15-74 år:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrere 15-74 år, i prosent av bosatte innvandrere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
landbakgrunn
botid
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 247 Valgte 0

Valgfri variabel
botid

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
landbakgrunn
Asia
Inkludert Tyrkia.

Brukerveiledning for statistikkbanken