Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

07284: Sysselsatte innvandrere (15-74 år), etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge. 4. kvartal (avslutta serie) 2008 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle innvandrere , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 247

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt. Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU. Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.