Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07284: Sysselsatte innvandrere (15-74 år), etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge. 4. kvartal (avslutta serie) 2008 - 2016

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
30.03.2017 08:00
Sysselsatte innvandrere 15-74 år:
personer
Sysselsatte innvandrere 15-74 år, i prosent av bosatte innvandrere:
prosent
Sysselsatte innvandrere 15-74 år:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrere 15-74 år, i prosent av bosatte innvandrere:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle innvandrere , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 247

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt. Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

landbakgrunn

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.