07273: Drosjer. Utvalgte nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2007 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Innbyggere (1 000):
1 000 personer
Turer i alt per innbygger:
turer
Kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger:
km
Kilometer kjørt m/passasjer per tur:
km
Omsetning per tur (kr):
kr
Omsatt per tilbudte timer (kr):
kr
Minutter kjørt med passasjer per tur:
minutter
Utnyttelse med passasjer per km kjørt:
prosent
Utnyttelse med passasjer per tilbudte timer:
prosent
Referansetid
Innbyggere (1 000):
31.12.
Turer i alt per innbygger:
31.12.
Kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger:
31.12.
Kilometer kjørt m/passasjer per tur:
31.12.
Omsetning per tur (kr):
31.12.
Omsatt per tilbudte timer (kr):
31.12.
Minutter kjørt med passasjer per tur:
31.12.
Utnyttelse med passasjer per km kjørt:
31.12.
Utnyttelse med passasjer per tilbudte timer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken