Drosjetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07273: Drosjer. Utvalgte nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2007 - 2015

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.03.2016 10:00
Innbyggere (1 000):
1 000 personer
Turer i alt per innbygger:
turer
Kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger:
km
Kilometer kjørt m/passasjer per tur:
km
Omsetning per tur (kr):
kr
Omsatt per tilbudte timer (kr):
kr
Minutter kjørt med passasjer per tur:
minutter
Utnyttelse med passasjer per km kjørt:
prosent
Utnyttelse med passasjer per tilbudte timer:
prosent
Innbyggere (1 000):
31.12.
Turer i alt per innbygger:
31.12.
Kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger:
31.12.
Kilometer kjørt m/passasjer per tur:
31.12.
Omsetning per tur (kr):
31.12.
Omsatt per tilbudte timer (kr):
31.12.
Minutter kjørt med passasjer per tur:
31.12.
Utnyttelse med passasjer per km kjørt:
31.12.
Utnyttelse med passasjer per tilbudte timer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (1 000) , Turer i alt per innbygger , Kilometer kjørt med passasjer per år per innbygger ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000