Spesialisthelsetjenesten

07242: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Døgnplasser og oppholdsdøgn, etter helseregion (avslutta serie) 2005 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

behandlingstilbud

Totalt 3 Valgte

Søk

avtaleplasser

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Døgnplasser:
plasser
Oppholdsdøgn:
døgn
Referansetid
Døgnplasser:
31.12.
Oppholdsdøgn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken