Antall arbeidsforhold og lønn

07235: Lønnsindekser, industri (2005=100) (avslutta serie) 2005K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 53 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2018
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for gjennomsnittlig månedslønn:
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn:
indeks
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2005
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken