Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

07235: Lønnsindekser, industri (2005=100) (avslutta serie) 2005K1 - 2018K1

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 53

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Industri , Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri , Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken