Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

07235: Lønnsindekser, industri (2005=100) (avslutta serie) 2005K1 - 2018K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 53

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Industri , Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri , Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.