07224: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) 2008K1 - 2009K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 89 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

nyetablering/eierskifte Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2010
Kontakt
Ghazala Naz, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 503
naz@ssb.no

Måleenhet
Nye foretak:
foretak
Referansetid
Nye foretak:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken