Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2020K2
Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for brukte boliger:
indeks
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Prisindeks for brukte boliger:
Slutten av kvartalet
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
boligtype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 114 Valgte 1


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2. kvartal 2019 småhus og boliger i alt ble rettet 7. oktober 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken