Antall arbeidsforhold og lønn

07219: Lønnsindekser, etter næring (SN2007) (2005=100) (avslutta serie, forts. i 11654) 2000K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 73 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2018
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn (prosent):
prosent
Referansetid
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2005
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken