Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07219: Lønnsindekser, etter næring (SN2007) (2005=100) (avslutta serie, forts. i 11654) 2000K1 - 2018K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
30.05.2018 08:00
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2005
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2005
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 73

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Kraftforsyning ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.