Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

07219: Lønnsindekser, etter næring (SN2007) (2005=100) (avslutta serie, forts. i 11654) 2000K1 - 2018K1

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 73

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Kraftforsyning ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foreløpige tall fra og med 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken