Til toppen

07206: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valgt 1 av totalt 85


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

sektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statsforvaltninga , Statlege låneinstitutt , Forretnings- og sparebankar ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012 Tall fra og med januar til og med mars 2011 ble ved en feiltakelse publisert i hele kroner i stedet for hele millioner kroner. Tallene ble korrigert 9. mai kl.16.00

måned

2011M04

Ved en feiltakelse ble det publisert for lave tall for private fortak og utlandet for april 2011. Tallene ble korrigert 23. juni 2011 kl 20.00.

Brukerveiledning for statistikkbanken