Til toppen
07206: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03
Sist endret
16.05.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Gjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
verdipapirtype
sektor
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 85 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012
Tall fra og med januar til og med mars 2011 ble ved en feiltakelse publisert i hele kroner i stedet for hele millioner kroner. Tallene ble korrigert 9. mai kl.16.00
måned
2011M04
Ved en feiltakelse ble det publisert for lave tall for private fortak og utlandet for april 2011. Tallene ble korrigert 23. juni 2011 kl 20.00.

Brukerveiledning for statistikkbanken