07195: Foretak og ansatte (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

antall ansatte

Totalt 8 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 89 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2019
Kontakt
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 21094299
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Ansatte:
personer
Referansetid
Foretak:
1.1.
Ansatte:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken