Godstransport på kysten

Til toppen

07153: Godsmengde og lasteenhet, etter lastehavn, lossehavn og containertype 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lastehavn
Må velges *
lossehavn
Må velges *
containertype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

lastehavn

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Borg , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 55

lossehavn

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Borg , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 55

containertype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Container på 20 fot - lolo , Container på 40 fot - lolo , Container mellom 20 fot og 40 fot - lolo ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken