Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

07147: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
Kroner
Korrigert brutto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
Kvadratmeter
Referansetid
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
1.1.
Korrigert brutto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken