Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07147: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2008 - 2016

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
Kroner
Korrigert brutto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
1.1.
Korrigert brutto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern , Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern , Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000