Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07146: Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
15.03.2018 08:00
Areal på eide administrasjonslokaler:
Kvadratmeter
Areal på eide skolelokaler:
Kvadratmeter
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
Kroner
Energikostnader til administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Energikostnader til skolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg:
1000 Kroner
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier:
Kvadratmeter
Samlet areal på administrasjonslokaler:
Kvadratmeter
Samlet areal på skolelokaler:
Kvadratmeter
Avskrivninger for fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Avskrivninger for administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for skolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Areal på eide administrasjonslokaler:
1.1.
Areal på eide skolelokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg:
1.1.
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler:
1.1.
Avskrivninger for fylkeskommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1.
Mva-refusjon drift, eiendomsforvaltning:
1.1.
Mva-refusjon investering, eiendomsforvaltning:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Areal på eide administrasjonslokaler , Areal på eide skolelokaler , Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000