Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

07145: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Areal på eide administrasjonslokaler , konsern , Areal på eide førskolelokaler, konsern , Areal på eide skolelokaler, konsern ,

Valgt 1 av totalt 88

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000