Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07145: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
24.03.2018 08:00
Areal på eide administrasjonslokaler , konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide førskolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide institusjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide kommunale idrettsbygg, konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide kommunale kulturbygg, konsern:
Kvadratmeter
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
Kvadratmeter
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Areal på eide administrasjonslokaler , konsern:
1.1.
Areal på eide førskolelokaler, konsern:
1.1.
Areal på eide skolelokaler, konsern:
1.1.
Areal på eide institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Areal på eide kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Areal på eide kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, konsern:
1.1.
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for førskolelokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Avskrivninger for kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Areal på eide administrasjonslokaler , konsern , Areal på eide førskolelokaler, konsern , Areal på eide skolelokaler, konsern ,

Valgt 1 av totalt 88

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000