Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07144: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2008 - 2016

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
24.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger , konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
Kroner
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler, per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern:
1.1.
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler, per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern , Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger , konsern , Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 61

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.