Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

07141: Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Areal på eide administrasjonslokaler , konsern:
Kvadratmeter
Areal på eide skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
Kroner
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Avskrivninger for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger for skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Areal på eide administrasjonslokaler , konsern:
1.1.
Areal på eide skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, konsern:
1.1.
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Mva-refusjon drift, eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Mva-refusjon investering, eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken