Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

07140: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 89 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Areal på eide administrasjonslokaler:
Kvadratmeter
Areal på eide førskolelokaler:
Kvadratmeter
Areal på eide skolelokaler:
Kvadratmeter
Areal på eide institusjonslokaler:
Kvadratmeter
Areal på eide kommunale idrettsbygg:
Kvadratmeter
Areal på eide kommunale kulturbygg:
Kvadratmeter
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Energikostnader til administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Energikostnader til førskolelokaler:
1000 Kroner
Energikostnader til skolelokaler:
1000 Kroner
Energikostnader til institusjonslokaler:
1000 Kroner
Energikostnader til kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg:
1000 Kroner
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer:
Kroner
Netto driftsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier:
Kvadratmeter
Samlet areal på administrasjonslokaler:
Kvadratmeter
Samlet areal på førskolelokaler:
Kvadratmeter
Samlet areal på skolelokaler:
Kvadratmeter
Samlet areal på institusjonslokaler:
Kvadratmeter
Samlet areal på kommunale idrettsbygg:
Kvadratmeter
Samlet areal på kommunale kulturbygg:
Kvadratmeter
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Avskrivninger for administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for førskolelokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for skolelokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for institusjonslokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for kommunale idrettsbygg:
1000 Kroner
Avskrivninger for kommunale kulturbygg:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Referansetid
Areal på eide administrasjonslokaler:
1.1.
Areal på eide førskolelokaler:
1.1.
Areal på eide skolelokaler:
1.1.
Areal på eide institusjonslokaler:
1.1.
Areal på eide kommunale idrettsbygg:
1.1.
Areal på eide kommunale kulturbygg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler:
1.1.
Energikostnader til kommunale idrettsbygg:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg:
1.1.
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer:
1.1.
Netto driftsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg:
1.1.
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler:
1.1.
Avskrivninger for førskolelokaler:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler:
1.1.
Avskrivninger for institusjonslokaler:
1.1.
Avskrivninger for kommunale idrettsbygg:
1.1.
Avskrivninger for kommunale kulturbygg:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken