Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen

07128: Utbytte, gevinst og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge (avslutta serie) 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000