Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07128: Utbytte, gevinst og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge (avslutta serie) 2007

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
04.03.2009 10:00
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag på utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Gevinst ved salg (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag på gevinst (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig gevinst (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag på utbytte (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Gevinst ved salg (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag på gevinst (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig gevinst (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000