Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

07075: Skogareal som blei planta eller tilsådd (F) (avslutta serie) 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produkstivt skogareal
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken