Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07019: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2008
Sist endret
30.10.2009
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Totale anskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12
Sysselsatte:
31.12
Omsetning (mill. kr):
31.12
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12
Lønn (mill. kr):
31.12
Totale anskaffelser (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringsundergruppene 35.114 og 35.115 er ikke med i næringsområde 34-35.

Brukerveiledning for statistikkbanken