Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07019: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 10_12-37 Industri og bergverksdrift , 10_12-14 Bergverksdrift og utvinning , 15-37 Industri ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Næringsundergruppene 35.114 og 35.115 er ikke med i næringsområde 34-35.

Brukerveiledning for statistikkbanken