Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen

07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie) 2006 - 2008

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer i alt , Tinglyste omsetninger i alt , Tinglyste omsetninger med bygning ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

produktivt skogareal


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken