Overdragelser av landbrukseiendommer

07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie) 2006 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

produktivt skogareal

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.12.2009
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Tinglyste omsetninger i alt:
omsetninger
Tinglyste omsetninger med bygning:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg i alt:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
omsetninger
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger med bygning:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
31.12.
Omsetninger i fritt salg i alt:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken