Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06991: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt, etter forvaltningsregion 2007-2008 - 2022-2023

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
16.06.2023 08:00
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på bjørn, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, felt:
01.04-31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000