Registrert avgang av store rovdyr

06991: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt, etter forvaltningsregion 2007-2008 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, felt:
rovdyr
Referansetid
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på bjørn, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, felt:
01.04-31.03
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken