Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06991: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt, etter forvaltningsregion 2007-2008 - 2023-2024

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
14.06.2024 08:00
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på bjørn, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på ulv, felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
01.04-31.03
Lisensfelling på jerv, felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, felt:
01.04-31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr. I forvaltningsregion Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane var det kvotefri jakt på gaupe i jaktåret 2023-2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.