Befolkningens utdanningsnivå

06983: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (K) (avslutta serie) 1970 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 429 Valgte

Søk

nivå

I alt 5 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2011
Kontakt
Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5477
amr@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5556
jhb@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
personer
Referansetid
Personer 16 år og over:
1.10
Målemetode
Personer 16 år og over:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Personer 16 år og over:
Nei
Sesongjustert
Personer 16 år og over:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken