Skogavvirkning for salg

06966: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

sortiment

Totalt 18 Valgte

Søk

driftsår Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2019
Kontakt
Hanne Berit Haanæs, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5238
hbh@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Kvantum avvirket for salg:
Referansetid
Kvantum avvirket for salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken