Fylkeskommuneregnskap

06938: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr), konsern:
Kroner
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr)., konsern:
Kroner
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft. i alt, i pst. av samlede nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Referansetid
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr), konsern:
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr)., konsern:
1.1.
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft. i alt, i pst. av samlede nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken