Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06938: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2007 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr), konsern:
Kroner
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr)., konsern:
Kroner
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft. i alt, i pst. av samlede nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
Prosent
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr), konsern:
Kroner
Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet pr. innb (kr), konsern:
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr)., konsern:
1.1.
Nto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft. i alt, i pst. av samlede nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., tilrettelegg. og støttefunksj. for næringslivet i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet i pst av samlede nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftutg. fylkeskommunal næringsvirks. i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i pst. av saml. nto driftsutg., konsern:
1.1.
Bto. investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel., støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettel. og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., finansieringsbist. overfor næringslivet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr), konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern , Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern , Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000