Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06937: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
24.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Totalt antall kinobygg:
Bygninger
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Bygninger
Kinosaler:
Kinosal
Antall kinoseter:
Kinoseter
Totalt antall kinobesøk:
Kinobesøk
Besøk på norske filmer:
Kinobesøk
Antall kinoforestillinger:
Kinoforestilling
Antall forestillinger norske filmer:
Kinoforestilling
Antall kommunale fritidssenter:
Antall
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Timer
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter:
Timer
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Dager
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Antall
Antall private tiltak for barn og unge:
Antall
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Frivillige lag
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1000 Kroner
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
Frivillige lag
Frivillige lag - Idrett:
Antall
Frivillige lag - andre:
Antall
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1000 Kroner
Driftstilskudd til idrettslag:
1000 Kroner
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1000 Kroner
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Ja/nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Bøker
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
?
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Media
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Lydbøker
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Musikkinnspillinger
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Videoprogram
Andre utlån fra folkebibliotek:
Annet biblioteksmateriale
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Antall
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Personer
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
?
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Antall
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Media
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1000 Kroner
Medieutgifter i folkebibliotek:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1000 Kroner
Årsverk i alt folkebibliotek:
Årsverk
Befolkning i alt:
Personer
Innbyggere 0-13 år:
Personer
Innbyggere 14 år og eldre:
Personer
Antall 6-18 år:
?
Antall 6-20-år:
Personer
Antall 0-15 år:
?
Antall 6-15 år:
Personer
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Årsverk
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Personer
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Personer
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
?
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
?
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Totalt antall kinobygg:
1.1.
Antall ikke-kommunale kinobygg:
1.1.
Kinosaler:
1.1.
Antall kinoseter:
1.1.
Totalt antall kinobesøk:
1.1.
Besøk på norske filmer:
1.1.
Antall kinoforestillinger:
1.1.
Antall forestillinger norske filmer:
1.1.
Antall kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
1.1.
Antall private tiltak for barn og unge:
1.1.
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
1.1.
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1.1.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
1.1.
Frivillige lag - Idrett:
1.1.
Frivillige lag - andre:
1.1.
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1.1.
Driftstilskudd til idrettslag:
1.1.
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
1.1.
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
1.1.
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
1.1.
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
1.1.
Andre utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
1.1.
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
1.1.
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
1.1.
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
1.1.
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1.1.
Medieutgifter i folkebibliotek:
1.1.
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1.1.
Årsverk i alt folkebibliotek:
1.1.
Befolkning i alt:
1.1.
Innbyggere 0-13 år:
1.1.
Innbyggere 14 år og eldre:
1.1.
Antall 6-18 år:
1.1.
Antall 6-20-år:
1.1.
Antall 0-15 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
1.1.
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
1.1.
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern , Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern , Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern ,

Valgt 1 av totalt 86

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene ble revidert 17.10.2013. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.