Til toppen

06937: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern , Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern , Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern ,

Valgt 1 av totalt 86

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene ble revidert 17.10.2013. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken