06937: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 86 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Totalt antall kinobygg:
Bygninger
Antall ikke-kommunale kinobygg:
Bygninger
Kinosaler:
Kinosal
Antall kinoseter:
Kinoseter
Totalt antall kinobesøk:
Kinobesøk
Besøk på norske filmer:
Kinobesøk
Antall kinoforestillinger:
Kinoforestilling
Antall forestillinger norske filmer:
Kinoforestilling
Antall kommunale fritidssenter:
Antall
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Timer
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter:
Timer
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Dager
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Antall
Antall private tiltak for barn og unge:
Antall
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Frivillige lag
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1000 Kroner
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
Frivillige lag
Frivillige lag - Idrett:
Antall
Frivillige lag - andre:
Antall
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1000 Kroner
Driftstilskudd til idrettslag:
1000 Kroner
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1000 Kroner
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Ja/nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
Bøker
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
?
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
Media
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
Lydbøker
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
Musikkinnspillinger
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
Videoprogram
Andre utlån fra folkebibliotek:
Annet biblioteksmateriale
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
Antall
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
Personer
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
?
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
Antall
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for barn:
Bøker
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
Bøker
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
Bøker
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
Media
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1000 Kroner
Medieutgifter i folkebibliotek:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1000 Kroner
Årsverk i alt folkebibliotek:
Årsverk
Befolkning i alt:
Personer
Innbyggere 0-13 år:
Personer
Innbyggere 14 år og eldre:
Personer
Antall 6-18 år:
?
Antall 6-20-år:
Personer
Antall 0-15 år:
?
Antall 6-15 år:
Personer
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Årsverk
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Personer
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Personer
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
?
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
?
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, kultur, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Totalt antall kinobygg:
1.1.
Antall ikke-kommunale kinobygg:
1.1.
Kinosaler:
1.1.
Antall kinoseter:
1.1.
Totalt antall kinobesøk:
1.1.
Besøk på norske filmer:
1.1.
Antall kinoforestillinger:
1.1.
Antall forestillinger norske filmer:
1.1.
Antall kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Sum årlig åpningstimer i kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
1.1.
Antall private tiltak for barn og unge:
1.1.
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
1.1.
Tilskudd/ overføringer til barn- og unge f231, konsern:
1.1.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
1.1.
Frivillige lag - Idrett:
1.1.
Frivillige lag - andre:
1.1.
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1.1.
Driftstilskudd til idrettslag:
1.1.
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek:
1.1.
Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, totalt bokutlån barnelitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Barnelitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlåln skjønnlitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån faglitteratur fra folkebibliotek:
1.1.
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Lydbøker, totalt utlån lydbøker fra folkebibliotek:
1.1.
Musikkinnspillinger, totalt utlån musikkinnspillinger fra folkebibliotek:
1.1.
Videogram, totalt utlån videogram fra folkebibliotek:
1.1.
Andre utlån fra folkebibliotek:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek:
1.1.
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk:
1.1.
Deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek:
1.1.
Alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek, antall arrangement:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for barn:
1.1.
Bokbestand, total bokbestand voksenbøker i folkebibliotek:
1.1.
Bokbestand, skjønnlitteratur for voksne:
1.1.
Bokbestand, faglitteratur for voksne:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek:
1.1.
Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek, konsern:
1.1.
Medieutgifter i folkebibliotek:
1.1.
Lønnsutgifter i folkebibliotek (f370), konsern:
1.1.
Årsverk i alt folkebibliotek:
1.1.
Befolkning i alt:
1.1.
Innbyggere 0-13 år:
1.1.
Innbyggere 14 år og eldre:
1.1.
Antall 6-18 år:
1.1.
Antall 6-20-år:
1.1.
Antall 0-15 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
1.1.
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole i fjor:
1.1.
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole:
1.1.
MVA-refusjon investering, kultur, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken