Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06936: K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
24.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kino ( F 373) , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F 377), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F 385) , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger - konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern:
Kroner
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Bøker
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Bøker
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Antall
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Antall
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Media
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Personer
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Antall
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger, konsern:
Kroner
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Personer
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger - konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino per besøkende, konsern:
Kroner
Antall innbyggere per kinosete:
Personer
Besøk per kinoforestilling:
Kinobesøk
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern:
Kroner
Antall fritidssenter:
Antall
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Timer
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Antall
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd, konsern:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern:
Kroner
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino ( F 373) , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F 377), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F 385) , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger - konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
1.1.
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
1.1.
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger, konsern:
1.1.
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger - konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per besøkende, konsern:
1.1.
Antall innbyggere per kinosete:
1.1.
Besøk per kinoforestilling:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern:
1.1.
Antall fritidssenter:
1.1.
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd, konsern:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern:
1.1.
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern , Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern ,

Valgt 1 av totalt 65

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.