Handelsflåten, norskregistrerte skip

Til toppen
06930: Norskregistrerte skip. Handelsflåten. Standard for skipstype SSB (avslutta serie) 2007 - 2009
Sist endret
27.06.2011
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Skip:
skip
Tonnasje (bruttotonn):
bruttotonn
Referansetid
Skip:
31.12.
Tonnasje (bruttotonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
tonnasjegruppe
eierskap
hjemsted
register
skipstype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
tonnasjegruppe

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
hjemsted

Totalt 70 Valgte 0

Valgfri variabel
register

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 55 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken