06928: Avsluttede meklinger, etter meklingsinstans og årsak (F) (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte

Søk

årsak til mekling

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2014
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 1 time:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 2-4 timer:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 5-7 timer:
meklinger
Avlyste meklinger:
meklinger
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
meklinger
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
meklinger
0-1 uke fra begjæring om mekling til første time:
meklinger
1-2 uker fra begjæring om mekling til første time:
meklinger
2-3 uker fra begjæring om mekling til første time:
meklinger
Lenger enn 3 uker fra begjæring om mekling til første time:
meklinger
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos mekler:
meklinger
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos foreldre:
meklinger
0-2 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
2-6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
Lenger enn 6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 1 time:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 2-4 timer:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 5-7 timer:
31.12.
Avlyste meklinger:
31.12.
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
31.12.
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
31.12.
0-1 uke fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
1-2 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
2-3 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
Lenger enn 3 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos mekler:
31.12.
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos foreldre:
31.12.
0-2 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
2-6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
Lenger enn 6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken