Til toppen
06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1951 - 2020
Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Befolkning:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Folketilvekst:
personer
Referansetid
Befolkning:
1.1.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Folketilvekst:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1


Totalt 357 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
Tallene som finnes under valget 'Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier' er summert opp fra enkeltkommuner etter gjeldene grenser i hvert av årene. Vær oppmerksom på mange kommuneendringer og grensejusteringer på begynnelsen av 1960-tallet, se Endringer i kommuneinndelingen 1951-2008.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Innflyttinger
Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.
Utflyttinger
Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.
Folketilvekst
Folketallet i årene 1951, 1956, 1961, 1962, og årene 1966-1970 stemmer ikke overens med folketallet i andre tabeller i Statistikkbanken.

Brukerveiledning for statistikkbanken