06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1951 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 69 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2019
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Befolkning:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Folketilvekst:
personer
Referansetid
Befolkning:
1.1.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Folketilvekst:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
Tallene som finnes under valget 'Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier' er summert opp fra enkeltkommuner etter gjeldene grenser i hvert av årene. Vær oppmerksom på mange kommuneendringer og grensejusteringer på begynnelsen av 1960-tallet, se Endringer i kommuneinndelingen 1951-2008.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Folketilvekst
Folketallet i årene 1951, 1956, 1961, 1962, og årene 1966-1970 stemmer ikke overens med folketallet i andre tabeller i Statistikkbanken.

Brukerveiledning for statistikkbanken