Befolkning

Til toppen

06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1951 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1951 , 1952 , 1953 ,

Valgt 1 av totalt 71

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K_3001 Halden , K_3002 Moss , K_3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
Tallene som finnes under valget 'Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier' er summert opp fra enkeltkommuner etter gjeldene grenser i hvert av årene. Vær oppmerksom på mange kommuneendringer og grensejusteringer på begynnelsen av 1960-tallet, se Endringer i kommuneinndelingen 1951-2008. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Innflyttinger

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.

Utflyttinger

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.

Folketilvekst

Folketallet i årene 1951, 1956, 1961, 1962, og årene 1966-1970 stemmer ikke overens med folketallet i andre tabeller i Statistikkbanken.