Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06810: C1. Konsern - Barnehager - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
24.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren, konsern:
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av barnehage, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskole, funksjon 201, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss, funksjon 221, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager, konsern:
Timer
Korrigerte oppholdstimer i private barnehager, konsern:
Timer
MVA-refusjon drift, barnehager, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211:
Kroner
Netto driftsutgifter barnehagesektoren, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 201 Førskole, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Avskrivinger barnehager, konsern:
1000 Kroner
Overføringer til fylkeskommuner, konsern:
1000 Kroner
Overføringer til staten, konsern:
?
Overføringer uten krav til motytelser til private, konsern:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale barnehager inkl. skjønnsmidler til alle barnehager, konsern:
1000 Kroner
Statstilskudd kommunale barnehager, konsern:
1000 Kroner
0-5 åringer med barnehageplass:
Personer
0-åringer med barnehageplass:
Personer
0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
1-2 åringer med barnehageplass:
Personer
1-2 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
1-5 åringer med barnehageplass:
Personer
1-åringer med barnehageplass:
Personer
1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass:
Personer
1-åringer født før 1.9. med barnehageplass:
Personer
2-åringer med barnehageplass:
Personer
3-5 åringer med barnehageplass:
Personer
3-5 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
3-åringer med barnehageplass:
Personer
4-åringer med barnehageplass:
Personer
5 åringer med barnehageplass:
Personer
6-åringer med barnehageplass:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 0-8 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 9-16 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 17-24 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 25-32 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 33-40 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 41 timer eller mer per uke i barnehage:
?
Antall barnehager:
Antall
Antall fylkeskommunale og statlige barnehager:
Antall
Antall kommunale barnehager:
Antall
Antall private barnehager:
Antall
Barn i barnehage korrigert for alder, alle barnehager:
Antall
Barn i kommunale barnehager korrigert for alder:
Antall
Barn i private barnehager korrigert for alder:
Antall
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 32 timer eller mindre pr. uke:
Personer
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Personer
Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager:
Personer
Barn i komm barnehager som får ekstra ressurser, ekskl. minoritetsspråklige:
Personer
Barn med barnehageplass:
Personer
Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter:
Personer
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass i private barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass i fylkeskommunale og statlige barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Personer
Barn med barnehageplass og oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Personer
Barn med barnehagetilbud (inkl. åpen barnehage):
Personer
Barn med plass i familiebarnehage:
Personer
Barn med plass i åpen barnehage:
Personer
Leke og oppholdsareal i kommunale barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke og oppholdsareal i private barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke og oppholdsareal i alle barnehager (m2):
Kvadratmeter
Ansatte i alt alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Ansatte i alt private barnehager:
Personer
Antall pedagogiske ledere private barnehager:
Personer
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager:
Personer
Antall styrere alle barnehager:
Personer
Antall styrere kommunale barnehager:
Personer
Antall styrere private barnehager:
Personer
Antall årsverk til basisvirksomhet alle barnehager:
Årsverk
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Årsverk
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Årsverk
Pedagogiske ledere alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager:
Personer
Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager:
Personer
Antall assistenter alle barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, kommunale barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, private barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Årsverk i alt alle barnehager:
Årsverk
Årsverk i alt kommunale barnehager:
Årsverk
Årsverk ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet:
Årsverk
0-åringer i kommunen:
Personer
1-2 åringer i kommunen:
Personer
1-5 åringer i kommunen:
Personer
3-5 åringer i kommunen:
Personer
Barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn:
Personer
Barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Personer
Innvandrerbefolkning 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Antall barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Antall
Barn på venteliste til barnehageplass:
Personer
Barn uten rett til barnehageplass på venteliste:
Personer
Barn med rett til barnehageplass på venteliste:
Personer
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren, konsern:
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager, konsern:
1.1.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager, konsern:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av barnehage, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskole, funksjon 201, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss, funksjon 221, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer i private barnehager, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, barnehager, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, barnehager, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211:
1.1.
Netto driftsutgifter barnehagesektoren, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 201 Førskole, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Avskrivinger barnehager, konsern:
1.1.
Overføringer til fylkeskommuner, konsern:
1.1.
Overføringer til staten, konsern:
1.1.
Overføringer uten krav til motytelser til private, konsern:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale barnehager inkl. skjønnsmidler til alle barnehager, konsern:
1.1.
Statstilskudd kommunale barnehager, konsern:
1.1.
0-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
0-åringer med barnehageplass:
1.1.
0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
1-2 åringer med barnehageplass:
1.1.
1-2 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
1-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
1-åringer med barnehageplass:
1.1.
1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass:
1.1.
1-åringer født før 1.9. med barnehageplass:
1.1.
2-åringer med barnehageplass:
1.1.
3-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
3-5 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
3-åringer med barnehageplass:
1.1.
4-åringer med barnehageplass:
1.1.
5 åringer med barnehageplass:
1.1.
6-åringer med barnehageplass:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 0-8 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 9-16 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 17-24 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 25-32 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 33-40 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 41 timer eller mer per uke i barnehage:
1.1.
Antall barnehager:
1.1.
Antall fylkeskommunale og statlige barnehager:
1.1.
Antall kommunale barnehager:
1.1.
Antall private barnehager:
1.1.
Barn i barnehage korrigert for alder, alle barnehager:
1.1.
Barn i kommunale barnehager korrigert for alder:
1.1.
Barn i private barnehager korrigert for alder:
1.1.
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 32 timer eller mindre pr. uke:
1.1.
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager:
1.1.
Barn i komm barnehager som får ekstra ressurser, ekskl. minoritetsspråklige:
1.1.
Barn med barnehageplass:
1.1.
Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter:
1.1.
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass i private barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass i fylkeskommunale og statlige barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
1.1.
Barn med barnehageplass og oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Barn med barnehagetilbud (inkl. åpen barnehage):
1.1.
Barn med plass i familiebarnehage:
1.1.
Barn med plass i åpen barnehage:
1.1.
Leke og oppholdsareal i kommunale barnehager (m2):
1.1.
Leke og oppholdsareal i private barnehager (m2):
1.1.
Leke og oppholdsareal i alle barnehager (m2):
1.1.
Ansatte i alt alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Ansatte i alt private barnehager:
1.1.
Antall pedagogiske ledere private barnehager:
1.1.
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager:
1.1.
Antall styrere alle barnehager:
1.1.
Antall styrere kommunale barnehager:
1.1.
Antall styrere private barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet alle barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager:
1.1.
Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager:
1.1.
Antall assistenter alle barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, kommunale barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, private barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Årsverk i alt alle barnehager:
1.1.
Årsverk i alt kommunale barnehager:
1.1.
Årsverk ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet:
1.1.
0-åringer i kommunen:
1.1.
1-2 åringer i kommunen:
1.1.
1-5 åringer i kommunen:
1.1.
3-5 åringer i kommunen:
1.1.
Barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn:
1.1.
Barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Innvandrerbefolkning 1-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Barn på venteliste til barnehageplass:
1.1.
Barn uten rett til barnehageplass på venteliste:
1.1.
Barn med rett til barnehageplass på venteliste:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren, konsern , Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager, konsern , Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager, konsern ,

Valgt 1 av totalt 125

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000