Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06808: C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
24.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
Kroner
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
Kroner
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
Prosent
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Prosent
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
Prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
Prosent
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
Timer
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Kroner
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
Kroner
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Prosent
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
Prosent
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
Timer
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
Prosent
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
Prosent
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
Prosent
Oppholdsbetaling, konsern:
Prosent
Statstilskudd, konsern:
Prosent
Kommunale driftsmidler, konsern:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
Kroner
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Personer
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
Kroner
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
Prosent
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
Kroner
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
Prosent
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
Kroner
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Kvadratmeter
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Prosent
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern:
1.1.
- herav avskrivninger (i prosent), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern:
1.1.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år:
1.1.
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land:
1.1.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år:
1.1.
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
1.1.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern:
1.1.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager:
1.1.
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern:
1.1.
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern:
1.1.
Funksjon 221 - Lokaler, konsern:
1.1.
Oppholdsbetaling, konsern:
1.1.
Statstilskudd, konsern:
1.1.
Kommunale driftsmidler, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager:
1.1.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern:
1.1.
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager:
1.1.
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), konsern:
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2):
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern , - herav avskrivninger (i prosent), konsern ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.