06797: Private bredbånds-abonnement, etter antall og andel per 100 husholdninger (K) 2004K4 - 2018K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Torstein Otterlei Fjørtoft, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 398
tof@ssb.no

Kristian Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
gkr@ssb.no

Måleenhet
Privatabonnement:
abonnement
Privatabonnement (prosent):
prosent
Referansetid
Privatabonnement:
Slutten av kvartalet
Privatabonnement (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hastighetskategorier ble endret 1. kvartal 2017. Noen av de gamle hastighetskategoriene blir ikke lenger oppdatert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken