06797: Private bredbånds-abonnement, etter antall og andel per 100 husholdninger (K) 2004K4 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Privatabonnement:
abonnement
Privatabonnement (prosent):
prosent
Referansetid
Privatabonnement:
Slutten av kvartalet
Privatabonnement (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hastighetskategorier ble endret 1. kvartal 2017. Noen av de gamle hastighetskategoriene blir ikke lenger oppdatert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken