Antall arbeidsforhold og lønn

06787: Lønnsindekser, industri (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring

Totalt 12 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 81 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2009
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for gjennomsnittlig månedslønn:
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for avtalt lønn:
indeks
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2000=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Avtalt månedslønn ved utgangen av kvartalet. Foreløpige tall for 4. kvartal 2008.

Brukerveiledning for statistikkbanken