Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06695: Borettslagsboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (F) 2006K1 - 2022K4

Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
27.01.2023 08:00
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
kr
Antall boligomsetninger:
omsetninger
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 68

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

kvartal

2020K1

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2020K2

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2020K3

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2020K4

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2021K1

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2021K2

Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 2. kvartal 2021 når det gjelder 30 Viken og 03 Oslo ble korrigert 30.09.2021.